top of page

Coaching voor directie, manager en professional

Loop je in het werk tegen dingen aan en wil je dat niet langer? Wil je jezelf bevrijden van belemmerende patronen? Wil je een fijnere relatie met je collega's, je team en/of je leidinggevende? Speelt er een conflict of een pijnlijke situatie in je werk waar je meer zicht op wilt krijgen en beweging in wilt brengen? Blijft er zich iets herhalen in je werk of leven waar je de vinger niet op kunt leggen? Ik help je zicht te krijgen op wat er speelt en toe te werken naar een oplossing.

Veel mensen laten zich coachen. Het is normaal dat je op momenten in het werkzame  leven samen met een coach bekijkt wat je te doen staat, al was het maar omdat twee meer dan één weten. Veel werkgevers hebben mogelijkheden en budget voor coaching, dus ga ook even te rade bij HRM / P&O om te kijken of ze van dat budget een deel aan jou kunnen besteden. 

Eenzaam.jpg
Coaching: Over mij
bottom of page