top of page

De rust terug in je organisatie

Organisaties en bedrijven hebben, net als andere systemen, zo hun dynamieken. Soms zijn die welbewust georganiseerd en soms zijn ze ook gewoon ontstaan, misschien wel bijna ongemerkt. Naast een bovenstroom is er dan opeens een onderstroom voelbaar, waarop niet altijd grip kan worden gekregen. Dan is het fijn als er iemand met een systemische blik meekijkt en ziet wat er al of niet op een diepere laag speelt.
Ook in organisaties brengen mensen altijd zichzelf mee. Op het snijvlak van de organisaties en de mensen die daarin werken gebeurt van alles, dat de organisatie kan helpen en dat ook soms belemmerend kan zijn. Als je de flow wat bent kwijtgeraakt, als leider of als organisatie, laten we dan eens samen kijken naar de mogelijkheden om die weer terug te krijgen. Een eerste kennismaking is gratis en wederzijds vrijblijvend.

Eenzaam.jpg
bottom of page